Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

9794 6bb5 390
Reposted fromitoweryou itoweryou
9790 9e95 390
Reposted fromitoweryou itoweryou
9787 be60 390
Reposted fromitoweryou itoweryou
1623 bddc 390
Reposted fromitoweryou itoweryou
Absit
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaitoweryou itoweryou

February 18 2017

9175 ec0e 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaitoweryou itoweryou

July 07 2015

Absit
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć.
— przyjdź na chwilę
Reposted frombimbka bimbka viafsjhdsjv fsjhdsjv
Absit
Szybko zrezygnowałeś jak na kogoś, kto mówił, że jestem kobietą jego życia.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez Ciebie?"
Reposted frombimbka bimbka viafsjhdsjv fsjhdsjv
Absit
I chyba nie istniało nic wspanialszego, od tego jak kiedyś na mnie patrzył.
— ..
Reposted frombimbka bimbka viafsjhdsjv fsjhdsjv
Absit
I nie rozumiem słów, którymi mówią do mnie inni.
— "Źrenice"
2178 8a0e 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafsjhdsjv fsjhdsjv
Absit
9235 373b 390
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv
Absit

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viamefir mefir
Absit
6564 25df 390
Tomasz Mann, Pajac
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
Absit
- Nie przywiązujesz się do rzeczy?
- Przywiązuję się do ludzi i często cierpię po ich stracie.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Absit
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Absit
8580 48d0 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaelememsy elememsy

July 06 2015

Absit
Wiedziałam, że to mężczyzna, który nauczy mnie życia. Nawet jeśli w końcu złamie mi serce.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Absit
Podnieś dłonie i skieruj je w moją stronę,  Wyobraź sobie, że wylatuje przez nie wszystko co Cię boli.
— Vixen "Ręce"
Reposted fromskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl